Conference

Written by Nguyễn Thị Hiền
Hits: 34THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2017

“TOÀN CẦU HÓA, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Kính gửi: Các nhà khoa học và giảng viên các trường đại học

Sau 30 năm đổi mới và hội nhập, Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng đã và đang đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, ngoại giao và ổn định chính trị. Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít những thách thức. Vì vậy, việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trước những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa là hết sức cần thiết. Để hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Trường và 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức hội thảo quốc tế “Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”.

1. Nội dung Hội thảo

Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn giúp các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước; các giảng viên thuộc các trường đại học trong và ngoài nướccó cơ hội chia sẻ các thông tin, công trình và kinh nghiệm về phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời, thảo luận các vấn đề liên quan: đến Kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; văn hóa - xã hội, y tế và giáo dục; khoa học, công nghệ và môi trường; nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

            2. Ngôn ngữ và Kỉ yếu Hội thảo

Ngôn ngữ của hội thảo: Tiếng Anh, Tiếng Việt (khuyến khích bài viết bằng tiếng Anh)

Kỉ yếu Hội thảo: bài viết sẽ được Hội đồng duyệt và biên tập để xuất bản trong Kỉ yếu Hội thảo; các bài có chất lượng sẽ được chọn đăng Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Hà Tĩnh (ISSN) và ở số Đặc biệt Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường ở một Tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín.

3. Địa điểm và thời gian tổ chức

Địa điểm: Trường Đại học Hà Tĩnh - số 447 đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian: ngày 28 tháng 4 năm 2017

4. Thành phần tham dự Hội thảo

- Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan trung ương. Các chuyên gia hoạch định chính sách, lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà quản lý trong và ngoài nước về các lĩnh vực của Hội thảo.

- Lãnh đạo và giảng viên của Trường Đại học Hà Tĩnh; Các giảng viên, các nhà nghiên cứu đến từ các học viện, trường Đại học trong và ngoài nước

- Chuyên gia từ tổ chức Fulbright (Hoa Kỳ), Đại học Loyola, Đại học Portland, Đại học Nakhonphanom, đại học Kasetsart Thái Lan, Đại học Quốc gia Lào và một số trường đại học, viện nghiên cứu ở các quốc gia khác…

5. Thông tin về đăng ký, bài viết

a) Đăng ký tham dự, gửi bài

Đại biểu gửi đăng kí tham dự trực tiếp với ban tổ chức và gửi bài trước ngày 5 tháng 4 năm 2017 theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b) Thể lệ bài viết

Ngôn ngữ của báo cáo trình bày tại hội thảo là Tiếng Anh, Tiếng Việt. Bài trình bày theo Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; Lề trái 3cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm; Cách dòng đơn (single); dung lượng từ 5-8 trang giấy khổ A4; Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự a, b, c,… được ghi theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản, nơi xuất bản; Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài được ghi bằng kí tự Latinh. Bài viết nên bao gồm những nội dung sau: Tóm tắt (Abstract), Từ khóa (Keywords), Đặt vấn đề, Nội dung (Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu), Kết luận, Tài liệu tham khảo (trích dẫn theo APA).

Mọi chi tiết về hội thảo xin vui lòng liên hệ:

TS. Hồ Thị Nga; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; ĐT: 0947311271

TS Trần Thu Thủy; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; ĐT: 0936027393

Trường Đại học Hà Tĩnh rất mong nhận được bài viết tham gia Hội thảo của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các cá nhân quan tâm. Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                          TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

HIỆU  TRƯỞNG

          (đã kí)

                                                                                         PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

Category: